Vad cookies är och hur de fungerar

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Nordlances användning av cookies

Nordlance använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Nordlance använder endast en typ av cookies, s.k. session-cookies. Dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen för att exempelvis säkerställa att besökaren håller sig inloggad under vistelsen. Detta innebär att inga cookies är varaktiga och att de inte sparas under en längre tid på besökarens dator.

Nordlance använder dessutom s.k. tredjeparts-cookies bland annat för analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.

Besökarnas samtycke

Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhets- eller sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies. Besökare som väljer att inte acceptera cookies kommer tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på Nordlance webbplats som exempelvis inloggning.